Vakantie

De dokter is afwezig van 21 juli 2022 t.e.m. 31 juli 2022

De dokter spreken

Gelieve het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging. Indien u uitgebreide informatie wil, gelieve dan naar de raadpleging te komen. Ik kan geen raadpleging houden aan de telefoon.

Attesten en formulieren

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging. E-mail dient niet om medische problemen te bespreken, de privacy is niet gegarandeerd en het is geen goede vorm van geneeskunde beoefenen. Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Tarieven

De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen.
Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat: gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis sociale en administratieve gegevens verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers gegevens over de gevolgde behandelingen gegevens over genomen medicatie vaccinaties
Lees meer
Tijdens de week kan u ‘s nachts eerst proberen uw huisarts te bereiken. Indien deze niet bereikbaar is, belt u het nummer van de wachtdienst 051 31 22 22. Van zaterdagmorgen tot maandagmorgen kan u steeds ook dit wachtdienstnummer bellen. Patienten woonachtig buiten de gemeenten Izegem -Ingelmunster-Lendelede kunnen het nummer 1733 bellen. Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.
Lees meer