Vakantie

jaarlijks verlof: 12/7/2021 tem 25/7/2021...
‣‣‣ Lees meer...

De dokter spreken

Hallo met dokter ... Gelieve het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging. Indien u uitgebreide informatie wil, gelieve dan naar de raad...
‣‣‣ Lees meer...

De tarieven

Hoeveel is het? De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen....
‣‣‣ Lees meer...

Globaal Medisch Dossier

Uw Globaal Medisch Dossier (GMD) Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat: gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis sociale en administ...
‣‣‣ Lees meer...

Attesten en formulieren

Attesten en formulieren Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.E-mail dient niet om medische problemen te bespreken, de privacy is n...
‣‣‣ Lees meer...

Wachtdiensten

Medische wachtdiensten Tijdens de week kan u ‘s nachts eerst proberen uw huisarts te bereiken. Indien deze niet bereikbaar is, belt u het nummer van de wachtdienst 051 31 22 22. Van zaterdagmorgen to...
‣‣‣ Lees meer...