Medische Wetgeving en Overheid (11 Art)

Geef je pijn een plaats

(Pub: 11 dec 2014) ‣ Source: www.zorg-en-gezondheid.be
Mediacampagne over het aanbod voor slachtoffers en na(ast)bestaanden van “historisch” misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in de periode 1930 – 1990 Bij geweld en misbruik wordt vaak uitgegaan van feiten die, hetzij door gezinsleden, hetzij door onbekenden worden gepleegd. Ondertussen is duidelijk dat onderschat wordt dat ook steunfiguren in jeugd- en onderwijsinstellingen zich in het verle...
‣‣‣ Lees meer...

Hulpvragen bij Integrale Jeugdhulp

(Pub: 15 jul 2014) ‣ Source: www.jongerenwelzijn.be
Op 1 maart werd een grote hervorming doorgevoerd in de jeugdhulp. Kinderen en jongeren die langdurig hulp nodig hebben passeren sindsdien officieel langs één instantie, de intersectorale toegangspoort. Na vier maanden kregen de medewerkers van de toegangspoort 4.426 meldingen. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om kinderen en jongeren die nood hebben aan een verblijf in een voorziening. Ook de...
‣‣‣ Lees meer...

Bevoegdheid kinderbijslag overgeheveld van federaal niveau naar de deelstaten

(Pub: 3 jul 2014) ‣ Source: www.weliswaar.be
Vandaag wordt de bevoegdheid voor de kinderbijslag overgedragen van het federale niveau naar de deelstaten. De Rijksdienst voor Kinderbijslag heet vanaf nu FAMIFED. De bevoegdheid voor de kinderbijslag wordt overgedragen naar de Vlaamse en Duitstalige gemeenschap, naar het Waals Gewest en naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voormalige...
‣‣‣ Lees meer...

Nieuwe Europese specialistenrichtlijn voor niertransplantaties verhoogt zorg- en levenskwaliteit

(Pub: 18 jul 2013) ‣ Source: www.uzgent.be
De European Renal Best Practice (ERBP) heeft een nieuwe zorgrichtlijn gepubliceerd. Die moet artsen en andere zorgverleners helpen om bij niertransplantaties evidence-based geneeskunde aan te bieden en zo de overlevingskansen en levenskwaliteit van patiënten te vergroten. Tegelijk geeft de richtlijn ook aan in welke domeinen nog bijkomend onderzoek nodig is. Unieke gebundelde expertise De ERBP is ...
‣‣‣ Lees meer...

‘Drilboorsyndroom' erkend als beroepsziekte

(Pub: 1 mrt 2013) ‣ Source: www.nieuwsblad.be
Het hypothenar hamersyndroom, bij bouwvakkers beter bekend als het ‘drilboorsyndroom', wordt voortaa...
‣‣‣ Lees meer...

Een leven redden door een orgaan af te staan

(Pub: 30 aug 2012) ‣ Source: www.belgium.be
Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling. Een hart, een lever of een nier kunnen een leven redden. Helaas is de vraag naar organen op dit moment groter dan het aanbod. Tijdens het leven met toestemming Sommige organen kunnen tijdens uw leven worden weggenomen omdat ze snel weer aangroeien. Een dergelijke medisc...
‣‣‣ Lees meer...

Impulseo 3 - Financiële tegemoetkoming voor de kosten van een medisch telesecretariaat

(Pub: 19 apr 2012) ‣ Source: www.ringfoon.be
Tijdens de ministerraad van 20/1/2012 werd het ontwerp-KB over Impulseo, met name de uitbreiding naar solowerkende huisartsen, goedgekeurd. Ook zullen een aantal verbeteringen in Impulseo I (steun voor installatie van huisartsen) eindelijk van kracht worden. Een van deze maatregelingen is een gedeelde terugbetaling van een medisch telesecretariaat. Dankzij Impulseo III zorgt het Impulsfonds v...
‣‣‣ Lees meer...

Vlaamse regering lanceert campagne rond gehoorschade

(Pub: 17 apr 2012) ‣ Source: www.demorgen.be
De Vlaamse regering lanceert de sensibiliseringscampagne rond gehoorschade 'Help ze niet naar de tuu...
‣‣‣ Lees meer...

Riziv mag terugbetaling geneesmiddel niet weigeren

(Pub: 15 mrt 2012) ‣ Source: www.demorgen.be
Het Grondwettelijk Hof vindt het niet kunnen dat het Riziv een tegemoetkoming weigert voor een genee...
‣‣‣ Lees meer...

Patiëntveiligheid: topprioriteit

(Pub: 24 nov 2011) ‣ Source: www.nieuws.be
Vlaams minister Jo Vandeurzen heeft beslist het overheidstoezicht op de ziekenhuizen grondig te hervormen. Ziekenhuizen zullen in de toekomst niet meer om de gemiddeld 5 jaar door auditoren van de Vlaamse Zorginspectie doorgelicht worden maar frequenter en onaangekondigd. Er zal minder de klemtoon gelegd worden op het toetsen van structurele onderdelen van een ziekenhuis en meer op zorgtrajecten d...
‣‣‣ Lees meer...

Meer chronisch zieken vaccineren tegen seizoensgriep om aantal ziekenhuisopnames te verminderen

(Pub: 31 aug 2011) ‣ Source: www.kce.fgov.be
Seizoensgriep komt meestal elke winter voor, en verschilt van de zogenaamde grieppandemieën, zoals de H1N1 griep in 2009, die meer sporadisch zijn. Slechts 20% van de chronisch zieken jonger dan 65 jaar wordt vandaag gevaccineerd tegen seizoensgriep. De meest efficiënte manier om het aantal ziekenhuisopnames door deze soort griep te verminderen is het meer vaccineren van deze bevolkingsgroep. Mens...
‣‣‣ Lees meer...