Geef je pijn een plaats

‣‣‣ Ga terug...
‣‣‣ Commune: Medische Wetgeving en Overheid

(Pub: 11 dec 2014) ‣ Source: www.zorg-en-gezondheid.be

Mediacampagne over het aanbod voor slachtoffers en na(ast)bestaanden van “historisch” misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in de periode 1930 – 1990

Bij geweld en misbruik wordt vaak uitgegaan van feiten die, hetzij door gezinsleden, hetzij door onbekenden worden gepleegd. Ondertussen is duidelijk dat onderschat wordt dat ook steunfiguren in jeugd- en onderwijsinstellingen zich in het verleden vaak zwaar grensoverschrijdend hebben gedragen. Het gaat om situaties waarbij kinderen niet konden ontkomen aan fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag door mensen waarvan zij afhankelijk waren: een leerkracht, een leidinggevende uit de jeugdbeweging, een trainer of toezichter.

In deze context besliste Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, in mei 2013 tot de installatie van het experten-panel “historisch misbruik”. Een multidisciplinair samengesteld panel kreeg als opdracht na te gaan welke aanpak maximaal bijdraagt tot de erkenning en verwerking van het leed dat slachtoffers van historisch misbruik hebben ervaren.

De bespreking van dit rapport in het Vlaams Parlement resulteerde in een resolutie met aanbevelingen aan de Vlaamse Regering om slachtoffers te erkennen en te ondersteunen. In uitvoering van deze resolutie wordt nu volgend aanbod ontwikkeld om tegemoet te komen aan de individuele noden van slachtoffers:

de oprichting van een Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor Slachtoffers van Historisch misbruik; de organisatie van lotgenotencontacten in elke provincie; de organisatie van de tentoonstelling “Pleisterplekken – Jeugdinstellingen tussen romantiek en trauma “ in het Guislain museum te Gent (22/11/2014 – 15/02/2015). Een mediacampagne is gestart die slachtoffers in kennis stelt van de werking van de commissie en de lotgenotencontacten. Bedoeling is dat zij via de hulplijn 1712 de weg vinden naar het aanbod.