Hulpvragen bij Integrale Jeugdhulp

‣‣‣ Ga terug...
‣‣‣ Commune: Medische Wetgeving en Overheid

(Pub: 15 jul 2014) ‣ Source: www.jongerenwelzijn.be

Op 1 maart werd een grote hervorming doorgevoerd in de jeugdhulp. Kinderen en jongeren die langdurig hulp nodig hebben passeren sindsdien officieel langs één instantie, de intersectorale toegangspoort. Na vier maanden kregen de medewerkers van de toegangspoort 4.426 meldingen. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om kinderen en jongeren die nood hebben aan een verblijf in een voorziening. Ook de meldpunten crisis (met 553 aanvragen) en de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (820 vragen) merken hoe de hervorming hun werk beïnvloedt.

De nieuwe manier van werken betekent voor kinderen, jongeren en hun ouders een ommezwaai. Niet zozeer omdat de hulpverlening zelf veranderd is, maar wel omdat de weg er naartoe niet meer dezelfde is. De vernieuwing heeft dus misschien nog het meest gevolgen voor de hulpverleners die de gezinnen op weg moeten helpen in het nieuwe landschap.

Grote hervorming
Jeugdhulp bestaat uit een divers aanbod van diensten en voorzieningen, georganiseerd in verschillende sectoren. Uitzoeken waar je dan best terecht kan met jouw vraag, is geen sinecure. Een belangrijk onderdeel van de hervorming van de jeugdhulp is gebaseerd op het uitgangspunt dat één hulpverlener de jongere en zijn gezin goed kent, het totaalplaatje ziet en op basis daarvan een voorstel doet aan de toegangspoort. Die ene hulpverlener blijft ook de contactpersoon tot de langdurige hulp is gestart.
Aan de andere kant van de toegangspoort bevinden zich de organisaties die de langdurige hulp (bijv. verblijf in een voorziening) bieden. Ook voor hen is er veel veranderd. Die organisaties moeten nu samenwerken om uit te maken wie bij hen terecht kan. Kortom, de komst van die ene toegangspoort zorgt voor een nieuwe manier van werken voor iedereen die actief is in de jeugdhulp en moet een beter zicht geven op de instroom van kinderen en jongeren in de jeugdhulp. Dat laatste is een pijnpunt dat al jaren wordt aangekaart. Uiteindelijk is en blijft de uitdaging een gepaste en tijdige hulp voor kinderen en jongeren in problematische leefsituaties.

Cijfers na 3 maanden
De kinderen en jongeren die nu bij de toegangspoort een vraag naar hulp stellen, kwamen vroeger bij twee verschillende instanties terecht: het Comité voor de Bijzondere Jeugdzorg en de Provinciale Evaluatiecommissie die de vragen voor personen met een handicap behandelde. Soms kon er toeval mee gemoeid zijn bij wie van die twee de vraag terechtkwam. Andere jongeren kwamen dan weer tegelijkertijd bij de beide aankloppen. Na vier maanden blijkt dat er 4.426 vragen binnenkwamen.