Bevoegdheid kinderbijslag overgeheveld van federaal niveau naar de deelstaten

‣‣‣ Ga terug...
‣‣‣ Commune: Medische Wetgeving en Overheid

(Pub: 3 jul 2014) ‣ Source: www.weliswaar.be

Vandaag wordt de bevoegdheid voor de kinderbijslag overgedragen van het federale niveau naar de deelstaten. De Rijksdienst voor Kinderbijslag heet vanaf nu FAMIFED.

De bevoegdheid voor de kinderbijslag wordt overgedragen naar de Vlaamse en Duitstalige gemeenschap, naar het Waals Gewest en naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voormalige Rijksdienst voor Kinderbijslag heet nu FAMIFED, Federaal Agentschap voor de kinderbijslag. Vanaf nu nemen FAMIFED en de kinderbijslagfondsen de dossiers van de zelfstandigen over in het kader van de nieuwe algemene kinderbijslagwet. Werknemers en zelfstandigen genieten nu van een gelijke kinderbijslagregeling.

Voor de gezinnen verandert er niets voor 2016, de uitbetalingen zullen tot dan blijven verlopen zoals nu het geval is.