Een leven redden door een orgaan af te staan

‣‣‣ Ga terug...
‣‣‣ Commune: Medische Wetgeving en Overheid

(Pub: 30 aug 2012) ‣ Source: www.belgium.be

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling. Een hart, een lever of een nier kunnen een leven redden. Helaas is de vraag naar organen op dit moment groter dan het aanbod.

Tijdens het leven met toestemming

Sommige organen kunnen tijdens uw leven worden weggenomen omdat ze snel weer aangroeien. Een dergelijke medische interventie gaat gepaard met heel weinig risico's voor de donor vergeleken met de voorspelbare gunstige effecten op de gezondheid van de ontvanger. Deze donatie is alleen mogelijk met voorafgaande toestemming:

  • van de donor als hij ten minste vijftien jaar oud is
  • van de echtgenoot of partner van de donor
  • van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige donor

Als de medische gevolgen voor de donor belangrijker blijken te zijn, dan worden alleen organen weggenomen als het leven van de ontvanger in gevaar is.

De arts die de medische interventie leidt moet de donor duidelijk informeren over de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van de donatie.

Na een overlijden: wie zwijgt, stemt toe

Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na uw dood toe tenzij:

  • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
  • uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten

Als u niet wilt dat na uw dood organen of weefsels worden weggenomen uit uw lichaam, dan moet u een document invullen en overmaken aan uw gemeente.

Formulier voor instemming

Organen laten wegnemen of niet? Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood die pijnlijke keus in uw plaats moeten maken, kunt u vooraf een registratieformulier voor instemming opmaken. U kunt dat formulier afhalen bij uw gemeente.

Download het registratieformulier voor instemming met orgaandonatie (pdf, 1 p. – 6 kB).

Naast de verschillende voorzorgen die gelden, mag u er ook van uitgaan dat orgaandonatie:

gratis is anoniem is wordt uitgevoerd met respect voor uw stoffelijk overschot Ook als u uw instemmingsverklaring heeft overgemaakt aan uw gemeente, kunt u haar achteraf nog altijd veranderen.

Als u beantwoordt aan verschillende welomschreven voorwaarden die de slaagkansen van een ent garanderen, dan zal de transplantatiecoördinator na uw overlijden de gegevensbank van uw gemeente raadplegen. Hij zal nagaan of u uw weigering of instemming met orgaandonatie heeft geregistreerd.