Impulseo 3 - Financiële tegemoetkoming voor de kosten van een medisch telesecretariaat

‣‣‣ Ga terug...
‣‣‣ Commune: Medische Wetgeving en Overheid

(Pub: 19 apr 2012) ‣ Source: www.ringfoon.be

Tijdens de ministerraad van 20/1/2012 werd het ontwerp-KB over Impulseo, met name de uitbreiding naar solowerkende huisartsen, goedgekeurd. Ook zullen een aantal verbeteringen in Impulseo I (steun voor installatie van huisartsen) eindelijk van kracht worden. Een van deze maatregelingen is een gedeelde terugbetaling van een medisch telesecretariaat.

Dankzij Impulseo III zorgt het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde voortaan ook voor een tegemoetkoming in een deel van de kosten verbonden aan de afsluiting van een dienstencontract met een onderneming die als dienstverlening een medisch telesecretariaat heeft dat als ondersteuning van het administratief beheer van de medische praktijk moet dienen:

Zowel de individueel erkende huisarts als de huisartsengroepering hebben recht op dergelijke steun.