Bevolkingsonderzoek borstkanker bereikt één op twee vrouwen

‣‣‣ Ga terug...
‣‣‣ Commune: Medisch Onderzoek en Ontwikkeling

(Pub: 30 okt 2012) ‣ Source: www.bevolkingsonderzoek.be

50,2% van de Vlaamse vrouwen tussen 50 en 69 jaar, liet zich de voorbije 2 jaar (2010-2011) gratis onderzoeken op borstkanker. Dat gebeurt via het bevolkingsonderzoek naar borstkanker van de Vlaamse overheid. Bij 2.933 van die vrouwen werd een (beginnende) tumor vastgesteld. Iets minder dan 1 op de 2 tumoren werd in zo’n vroeg stadium ontdekt dat de genezingskans er boven de 95% ligt.

Een recente internationale studie, opgenomen in het British Medical Journal, toont bovendien aan dat per 1.000 vrouwen van 50 tot 69 jaar die gescreend worden, er 7 tot 9 levens gered worden. Deze cijfers tonen aan hoe belangrijk het blijft om vrouwen te overtuigen zich te laten onderzoeken via het bevolkingsonderzoek.

Het aandeel vrouwen tussen 50 en 69 jaar dat zich laat onderzoeken via het bevolkingsonderzoek naar kanker' style='color:#00896e;border-bottom:1px dotted #00896e;'>borstkanker, stijgt de laatste jaren lichtjes. De vrouwen worden tweejaarlijks met een brief uitgenodigd om zich gratis te laten onderzoeken.

Resultaten van het bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek wil ervoor zorgen dat borstkankers vroegtijdig ontdekt worden, waardoor de behandeling sneller kan starten en de overlevingskansen stijgen. Tegelijk verzekert het bevolkingsonderzoek de kwaliteit van het onderzoek door de röntgenfoto’s van de borsten door 2 radiologen onafhankelijk van elkaar te laten beoordelen (en nog eens door een derde radioloog wanneer de eerste twee het niet met elkaar eens zijn).

• Wanneer de radiologen een afwijking vaststellen op de foto’s, wordt de vrouw doorverwezen voor verder onderzoek. Bij 1 tot 2 op de 10 vrouwen die doorverwezen worden, wordt daadwerkelijk borstkanker vastgesteld.
• Op die manier werden in 2010-2011 2.933 kankers ontdekt.
• Bij 20 % van alle kankers ging het om het allervroegste stadium van de ziekte (CA in situ).
• Bij zo’n 27% van de invasieve kankers bleek de tumor kleiner of gelijk aan 10 mm te zijn, en bij 7 op de 10 van de kankers was er nog geen uitzaaiing naar de lymfeklieren. Dat zijn belangrijke graadmeters voor een vroege detectie, wat een minder zware behandeling mogelijk maakt.
• Bijna 8 op de 10 vrouwen met borstkanker kon dan ook behandeld worden zonder borstamputatie.

Voordelen wegen op tegen de nadelen

Een recente Europese studie, gepubliceerd in het British Medical Journal, komt tot de conclusie dat per 1.000 vrouwen die onderzocht worden via een screeningsprogramma zoals het bevolkingsonderzoek, er 7 tot 9 levens gered worden. Nadeel volgens diezelfde studie is echter dat per 1.000 gescreende vrouwen er 4 overdiagnoses zijn: vrouwen bij wie een tumor wordt ontdekt die tijdens haar leven wellicht niet tot een kanker uitgegroeid zou zijn. Het aantal geredde levens is dus dubbel zo groot dan het aantal overdiagnoses.

Het onderzoek is gebaseerd op resultaten van 26 screeningsprogramma’s in 18 verschillende landen, waarbij 12 miljoen vrouwen tussen 2001 en 2007 onderzocht werden.

Meer bekendheid

Het blijft dus belangrijk meer vrouwen te bereiken met het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Om het bevolkingsonderzoek herkenbaar te maken, is een nieuw logo ontwikkeld. De verschillende bevolkingsonderzoeken (naar borstkanker, baarmoederhalskanker, neonatale aandoeningen en in de nabije toekomst ook dikkedarmkanker) worden sinds 1/09/2012 gekenmerkt door eenzelfde logo. Voor elk onderzoek wordt een andere kleurvariant gebruikt. Met dit uniforme logo wil de Vlaamse overheid duidelijk maken dat deze bevolkingsonderzoeken preventieve opsporingsprogramma’s zijn die georganiseerd en nauwgezet opgevolgd worden door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Zij voldoen aan strenge kwaliteitseisen en zijn gericht op het tijdig opsporen van gezondheidsproblemen.