De strijd tegen nepmedicatie is prioriteit voor 2011

‣‣‣ Ga terug...
‣‣‣ Commune: Farmaceutica en Medicatie

(Pub: 31 aug 2011) ‣ Source: www.pharma.be

Op 16 juni vindt persconferentie plaats van de nieuwe 'Stichting Neen aan namaak en piraterij', een samenwerkingsverband van de Algemene administratie der douane en accijnzen en de International Chamber of Commerce (ICC) Belgium. De Algemeen directeur van pharma.be, Leo Neels, belicht er de impact van namaakgeneesmiddelen.

"Het bestaande distributienetwerk van geneesmiddelen in ons land, dat uitsluitend via apotheken en ziekenhuizen loopt, is veilig en dat is een sterk resultaat komende uit de samenwerking tussen de overheid, de gezondheidspartners en de farmasector. Daartegenover staat de onthutsende vaststelling dat, volgens de wereldgezondheidsorganisatie, de helft van de geneesmiddelen die wereldwijd via internet worden verkocht namaak zijn. Deze namaak houdt dan ook ernstige gezondheidsrisico's in", zegt Leo Neels. Hij waarschuwt de consument ervoor dat voorschriftplichtige geneesmiddelen via het internet verkocht buiten het legale circuit of buiten de in BelgiĆ« vergunde apotheken, niet onderworpen zijn aan controles door de gezondheidsprofessionals en de bevoegde instanties. "Met alle risico's vandien op het vlak van  kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. Om die reden heeft het FAGG de aflevering via apotheken verplicht gesteld. pharma.be pleit voor voorzichtigheid en goed gebruik van geneesmiddelen, ook op het vlak van distributie."