Belangrijke stap in goed gebruik van antibiotica

‣‣‣ Ga terug...
‣‣‣ Commune: Farmaceutica en Medicatie

(Pub: 31 aug 2011) ‣ Source: www.pharma.be

AMCRA brengt antibioticagebruik bij dieren in België in kaart

Vandaag presenteert  het 'Kenniscentrum voor Antibioticagebruik en -resistentie bij dieren', kortweg AMCRA, de laatste gegevens over het antibioticagebruik bij dieren. Op 15 juni jl. hebben de partners in de diergeneeskunde AMCRA of AntiMicrobial Consumption and Resistance in Animals opgericht. Dit is een initiatief van de landbouworganisaties (Boerenbond, ABS en FWA), de mengvoederfabrikanten (BEMEFA), de Orde van dierenartsen, de Faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent, het voedsel- en geneesmiddelenagentschap en pharma.be AMCRA heeft als doelstelling de bevordering van een duurzaam antibioticabeleid in de diergeneeskunde in België. AMCRA onderneemt sterke, proactieve actie om de volksgezondheid, het dierenwelzijn en de duurzaamheid van de veterinaire sectoren te verzekeren. AMCRA verzamelt de relevante gegevens en zal de sectoren en de publieke opinie sensibiliseren voor ernstige gezondheidsrisico's ingevolge resistentie voor antibiotica.

Declan O'Brien, algemeen directeur van IFAH-Europe, de Europese federatie van de diergeneesmiddelensector, verwelkomt de oprichting van AMCRA in België: "Dit is een belangrijke stap voorwaarts om het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren te sturen. Wij zijn verheugd over de brede samenwerking en constructieve dialoog tussen alle stakeholders gaande van dierenartsen, landbouwsector, diergeneesmiddelenindustrie tot de humane medische wereld en autoriteiten. Voorts heeft AMCRA een grondig systeem ontwikkeld om gegevens te verzamelen en willen wij dit model aanbevelen in de andere Europese landen."  

Algemeen wordt vastgesteld dat de veterinaire sectoren in ons land op dit vlak forse stappen vooruit hebben gezet. Om de volksgezondheid en het dierenwelzijn te vrijwaren, zet AMCRA zich in om de resistentie van antibiotica terug te dringen. Deze actie heeft belangrijke gevolgen voor de volksgezondheid vandaag en voor toekomstige generaties. Een verantwoord antibioticagebruik in de diergeneeskunde is immers een belangrijke voorwaarde voor een veilige voedselketen. 

Uit het rapport komt de bemoedigende vaststelling dat de laatste jaren het antibioticagebruik bij dieren in ons land vermindert. Vanuit de reflex van het goed gebruik van antibiotica grijpen de partners binnen AMCRA dit rapport aan als basis van verdere bijsturing. Bovendien beoogt dit gezamenlijk initiatief om de werkzaamheid van antibiotica te vrijwaren in het geval het echt nodig is, met name bij bacteriële infecties zoals bloedvergiftiging, long- en hersenvliesontsteking die enkel kunnen worden bestreden met het goed gebruik van antibiotica.