Gratis HPV-vaccinatie goed ingeburgerd in Vlaanderen

‣‣‣ Ga terug...
‣‣‣ Commune: Farmaceutica en Medicatie

(Pub: 15 mrt 2016) ‣ Source: www.zorg-en-gezondheid.be

Gratis HPV-vaccinatie goed ingeburgerd in Vlaanderen

5 jaar na de start van het HPV-vaccinatieprogramma in Vlaanderen blijkt dat deze vaccinatie goed onthaald wordt. Meer dan 85% van de meisjes geboren tussen 1997 en 2003 hebben zich in het eerste jaar secundair onderwijs laten inenten tegen het humaan papillomavirus, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. De cijfers zijn vandaag aan de sector bekend gemaakt op het jaarlijkse Valentijn Vaccinatiesymposium van de Universiteit Antwerpen.

Participatie- en vaccinatiegraad blijft stabiel

De Vlaamse overheid biedt sinds het schooljaar 2010-2011 het vaccin tegen HPV gratis aan alle meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen aan. Volledige vaccinatie bestaat uit 2 inentingen in de bovenarm in de loop van één schooljaar (tot het schooljaar 2014-2015 waren dat 3 dosissen van het vaccin). Uit registraties in Vaccinnet, het bestel- en registratiesysteem voor vaccins van de Vlaamse overheid, blijkt dat die vaccinatieaanbeveling duidelijk goed wordt opgevolgd:
Gemiddeld krijgt 85% van de meisjes minstens 1 dosis van het vaccin.
Ongeveer 81,5% doorloopt volledige vaccinatie (recent 2 of vroeger 3 dosissen).
Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: ‘Het is bemoedigend om vast te stellen dat we, reeds van bij de introductie van een nieuw vaccin, dergelijke hoge participatiecijfers halen. Dit hebben we te danken aan ons geolied systeem van vaccineren op bevolkingsniveau. Hier mogen we in Vlaanderen trots op zijn.’

Vaccinatie gebeurt vooral door CLB’s

95% van de vaccinaties in Vaccinnet werd geregistreerd door de Centra voor Leerlingenbegeleiding. De CLB’s dienen dan ook het merendeel van de vaccins toe aan de meisjes die voor de gratis vaccinatie in aanmerking komen. “Deze mooie resultaten zijn mede te danken aan de constante inspanningen die de CLB’s leveren om HPV-vaccinatie te stimuleren“ aldus Geert Top, vaccinatie-expert bij Zorg en Gezondheid. “Aangezien het hierbij enkel gaat om geregistreerde vaccinatiegegevens liggen de reële cijfers mogelijk nog iets hoger: tot voor kort gebruikten niet alle huisartsen en kinderartsen Vaccinnet en soms wordt wellicht al eens een registratie vergeten. Nu kunnen de artsen  enkel nog in Vaccinnet de nodige vaccins bestellen. De vaccinatiegraadstudie die in 2016 uitgevoerd wordt, zal hierover wellicht meer duidelijkheid geven.”

Mobiel vaccinatieteam om lacunes op te vangen

In scholen waar geen CLB actief is, treedt het mobiel vaccinatieteam van Zorg en Gezondheid op. Dat is sinds april 2015 aan de slag om moeilijk bereikbare doelgroepen te sensibiliseren. Het team biedt alle vaccins die in het basisvaccinatieschema zitten aan, ook dat van HPV. Zo proberen we ook binnen die groepen de vaccinatiegraad te verhogen en het risico op verspreiding van infectieziekten te minimaliseren.”