Nieuwe medicatie tegen longkanker veelbelovend

‣‣‣ Ga terug...
‣‣‣ Commune: Farmaceutica en Medicatie

(Pub: 7 dec 2011) ‣ Source: www.uza.be

Het UZA doet veelbelovend onderzoek naar de werking van een nieuw geneesmiddel tegen longkanker dat naar alle waarschijnlijkheid onder de naam Xalkori (ook Crizotinib genoemd) door Pfizer op de markt zal worden gebracht van zodra alle testen zijn afgerond. De resultaten zijn zeer positief en geven hoop voor een aantal patiënten met een vergevorderd stadium van longkanker. Enkel longkankerpatiënten bij wie een specifiek gewijzigd ALK-gen actief is, kunnen met het geneesmiddel behandeld worden. Het zorgt er immers voor dat het gen, dat de drijvende kracht is achter de groei van de tumor, wordt afgeblokt. De patiënt ziet daardoor zijn levensduur en levenskwaliteit stijgen.
 
In België worden jaarlijks meer dan 7000 nieuwe gevallen van longkanker vastgesteld. In Antwerpen gaat het over ongeveer 1000 patiënten per jaar. 85% daarvan heeft een niet-kleincellige longkanker die traditioneel wordt behandeld met chemotherapie, al dan niet in combinatie met een chirurgische ingreep of radiotherapie. De meerderheid van de longkankerpatiënten hebben op het ogenblik van de diagnose echter reeds een vergevorderde of uitgezaaide ziekte waarbij de prognose niet zo gunstig is.

Voor 5 à 10 procent van deze patiënten is er echter hoop. Men ontdekte immers dat bij hen een wijziging van het ALK-gen verantwoordelijk is voor de groei van de tumor. Zij kunnen behandeld worden met Xalkori, een nieuw geneesmiddel van Pfizer dat ervoor zorgt dat het gewijzigde ALK-gen op non-actief kan worden gezet zodat de tumor niet verder groeit en zelfs verschrompeld.

Het labo pathologische anatomie van het UZA deed en doet nog steeds de screening van patiënten die over dit gewijzigd ALK-gen beschikken. Alle Europese tests worden exclusief in het labo van Prof. Pauwels uitgevoerd. Bij de gescreende patiënten werd het effect van het geneesmiddel onderzocht en de resultaten zien er werkelijk veelbelovend uit. Prof. Germonpré, adjunct diensthoofd pneumologie en prinicpal investigator van dit onderzoek: “De nevenwerkingen zijn veel milder dan bij chemotherapie en de levensduur van de patiënt kan met 8 maanden tot enkele jaren worden verlengd omdat de tumor niet meer verder groeit of zelfs verschrompeld. Jammer genoeg kan men ook dit type kanker vandaag nog niet genezen. Vroeg of laat vinden de kankercellen weer een weg om het geneesmiddel uit de weg te gaan.”

Xalkori is in Europa momenteel nog niet vrij verkrijgbaar op de markt, aangezien het zich nog in testfase bevindt. In de Verenigde Staten wordt het wel reeds gecommercialiseerd. Patiënten die in aanmerking komen voor de behandeling met Xaltori, kunnen het geneesmiddel via hun behandelend arts wel verkrijgen (in studieverband of via een “compasionate use” programma). Een arts kan de test aanvragen in het laboratorium pathologische anatomie van het UZA indien hij vermoedt dat een patiënt de afwijking zou kunnen hebben. De ALK-afwijking komt het vaakst voor bij jonge, niet-rokende longkankerpatiënten.