Wat is mijn ideale cholesterolgehalte?

‣‣‣ Ga terug...
‣‣‣ Commune: Algemene Geneeskunde en Gezondheid

(Pub: 2 sep 2011)

Al het teveel aan vet dat in uw bloed circuleert, stimuleert de ontwikkeling van cardiovasculaire aandoeningen. Afhankelijk van uw leeftijd en gezondheid zijn er verschillende drempelwaarden voor slechte cholesterol die niet mogen overschreden worden.

Hoe kan ik het goede van het slechte cholesterol onderscheiden?

Bij een bloedonderzoek voert men een test uit van het vet- en cholesterolgehalte in het bloed. Deze test wordt "lipidentest" genoemd. Er worden meerdere metingen uitgevoerd: LDL-cholesterol (of LDL-c), HDL-cholesterol (of HDL-c) en het totale cholesterolgehalte.

Het LDL-c is het slechte cholesterol en het HDL-c is het goede cholesterol. Bij een verhoogd cholesterolgehalte, wordt het LDL-cholesterol afgezet tegen de wanden van de slagaders. Het HDL-cholesterol gaat dergelijke afzettingen tegen. Bij een voeding rijk aan dierlijke vetten, wordt zowel het LDL-c als het totale cholesterolgehalte verhoogd.

Wat is het risico dat ik een hart- en vaatziekte krijg?

Een te hoog cholesterolgehalte vormt een risico voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Bovendien neemt dit risico toe met de leeftijd, bij aanwezigheid van hart- en vaatziekten bij een van de ouders of als men aan een ander hart- en vaatprobleem lijdt. In dit geval stapelen de risico's zich op.

Het LDL-cholesterol mag een bepaalde waarde niet overschrijden om geen risico te vormen. Deze waarde is afhankelijk van het aantal andere aanwezige risicofactoren.

Slecht (LDL) cholesterol: welke waarde mag niet overschreden worden?

Het hoofddoel van uw arts is het verlagen van het slechte cholesterol (LDL-c) tot onder een duidelijk vastgelegde drempelwaarde. Deze waarde wordt bepaald door het aantal cardiovasculaire risicofactoren bij u aanwezig. Hoe meer risicofactoren, hoe lager het LDL-c-gehalte moet zijn.