Nieuwe website toont resultaten zorgkwaliteit Vlaamse zieken

‣‣‣ Ga terug...
‣‣‣ Commune: Algemene Geneeskunde en Gezondheid

(Pub: 17 jun 2015) ‣ Source: www.zorgkwaliteit.be

De nieuwe website www.zorgkwaliteit.be geeft een overzicht van kwaliteitsmetingen in een aantal Vlaamse ziekenhuizen. De ziekenhuizen in Vlaanderen meten de kwaliteit van hun zorg. Sommige metingen doen ze vrijwillig, andere zijn verplicht. Deze website biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken. De metingen gebeuren in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO.

Resultaten kwaliteitsmetingen online
De website www.zorgkwaliteit.be geeft een overzicht van de kwaliteitsmetingen in Vlaamse ziekenhuizen.

Patiënttevredenheid, borstkanker en ziekenhuiswebsite
Momenteel biedt www.zorgkwaliteit.be gegevens over patiënttevredenheid, borstkanker en de ziekenhuiswebsite. Op termijn zullen ook andere thema's aan bod komen.

Raadplegen en vergelijken
Bezoekers kunnen de resultaten apart per ziekenhuis bekijken, of de resultaten vergelijken tussen drie ziekenhuizen onderling. Er is ook ruimte voor toelichting door het ziekenhuis bij elk resultaat.