Actieplan vaccinaties mikt op meer vaccinaties tegen mazelen en op levenslang vaccineren

‣‣‣ Ga terug...
‣‣‣ Commune: Algemene Geneeskunde en Gezondheid

(Pub: 1 mrt 2013) ‣ Source: www.weliswaar.be

Vlaanderen zit in bij de koplopers op het vlak van vaccinatie. Met een actieplan vaccinaties bouwt de Vlaamse overheid het vaccinatiebeleid nog verder uit en wil ze voor een aantal dosissen de vaccinatiegraad nog verder opkrikken. "Voor de tweede dosis van het vaccin tegen mazelen, bof en rode hond bijvoorbeeld moeten we naar 95%", zegt minister Jo Vandeurzen.

De resultaten van de studie

 • Voldoende baby’s zijn gevaccineerd om de circulatie van de ziektes waartegen ze gevaccineerd worden, te doorbreken. Voor de meeste dosissen ligt de vaccinatiegraad boven de 95%.
 • Bij adolescenten wordt voor de meeste vaccins een vaccinatiegraad van ongeveer 90% gehaald. De vaccinatiegraad tegen mazelen, bof en rode hond stijgt met bijna 2% tot 92,5%, net onder de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie om een vaccinatiegraad van 95% te halen voor de eliminatie van mazelen.
 • Het nieuwe vaccin tegen HPV haalt bij zijn introductie al een vaccinatiegraad van 83,5% (alle 3 de dosissen) bij de meisjes in het eerste jaar secundair. 87% van de meisjes heeft minstens één dosis gekregen.
 • Ouders van kinderen die niet volledig gevaccineerd zijn, zijn zich daar in 8 op de 10 gevallen niet van bewust. Die onwetendheid lijkt dan ook de belangrijkste reden voor niet-vaccinatie.
 • Naast de CLB’s en Kind en Gezin blijven de huisartsen en pediaters de belangrijkste vaccinatoren.
 • De Vlaamse overheid richt zich op een nog hogere vaccinatiegraad tegen mazelen, griepvaccinatie bij zwangere vrouwen en aandacht voor vaccinatie bij volwassenen (levenslang vaccineren).

“Een frappante vaststelling,” zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, “is dat 8 op de 10 ouders wiens kind niet volledig gevaccineerd is, denkt dat dat wel gebeurd is. Een goede documentatie van de vaccinaties is dus belangrijk. Vaccinnet blijkt daarvoor een goed instrument. 70% van de huisartsen en 61% van de pediaters gebruikt Vaccinnet nu al om hun vaccins te  bestellen en de vaccinaties te registeren. Die lijn moeten we verder trekken. En we willen de vaccinatoren ook overtuigen om oude vaccinatiegegevens in te voeren en op termijn de vaccinatiegegevens toegankelijk maken voor de ouders."

Maatregelen

Deze cijfers tonen aan dat het vaccinatiebeleid in Vlaanderen resultaat oplevert. De Vlaamse overheid blijft investeren in vaccinatie. De Vlaamse regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven aan de Vlaamse gezondheidsdoelstelling over vaccinatie en het bijhorende actieplan. Dat houdt volgende klemtonen in:

 • De bevolking blijven informeren en sensibiliseren over het belang van vaccinatie en de resultaten daarvan, zodat de hoge vaccinatiegraad behouden blijft. Daarbij hoort duidelijke en toegankelijke informatie en adviezen voor de bevolking en de professionele gezondheidswerker.
 • Een extra inspanning om ook bij adolescenten de vaccinatie tegen mazelen, bof en rode hond te verhogen naar 95%, zodat mazelen in Vlaanderen geëlimineerd kunnen worden. De jaarlijkse ‘Europese Vaccinatieweek’ (eind april) zal in het teken staan van deze doelstelling en samen met de Centra voor Leerlingenbegeleiding en andere vaccinatoren werkt de Vlaamse overheid een strategie uit om de schoolgaande kinderen die het vaccin nu nog niet krijgen, extra op te volgen.
 • De aandacht voor vaccinatie moet uitgebreid worden van vaccinatie bij baby’s en jongeren naar levenslang vaccineren, ook bij volwassenen en ouderen. Een voorbeeld daarvan is vaccinatie tegen griep voor zwangere vrouwen, gezondheidswerkers en ouderen en hun omgeving. Ook voor volwassenen zal een vaccinatiekalender worden voorgesteld.
 • De Vlaamse Vaccinatiekoepel wordt erkend als officiële Vlaamse werkgroep die het vaccinatiebeleid coördineert en adviseert voor de implementatie ervan. In de koepel zitten vertegenwoordigers van alle vaccinatoren, de academische wereld, de overheid en de ziekenfondsen.
 • De overheid blijft vaccinatoren aanmoedigen om Vaccinnet te gebruiken (voor nieuwe, maar ook voor oude vaccinatiegegevens). Dit moet betere gegevens opleveren, waardoor ouders bijvoorbeeld herinnerd kunnen worden aan ontbrekende vaccinaties bij hun kinderen.