Bof-virus in de Kempen

‣‣‣ Ga terug...
‣‣‣ Commune: Algemene Geneeskunde en Gezondheid

(Pub: 31 dec 2012) ‣ Source: www.kuleuven.be

Bof, ook bekend als dikoor, is een virusinfectie die een ontsteking van de grote speekselklier of parotis veroorzaakt. Die klier zit achter je kaakbeen en voor je oor, vandaar de naam dikoor. 

Symptomen

Het begint meestal met koorts en verschijnselen van spierpijn, hoofdpijn en malaise. Daarna komt er een zwelling van de speekselklier (parotis). De zwelling is binnen een week weer verdwenen. Bof kan vervelend zijn, maar is vrijwel altijd onschuldig.

Er kunnen complicaties optreden zoals onder meer orchitis (teelbalontsteking) of meningitis (hersenvliesontsteking). De meest voorkomende, een meestal eenzijdige orchitis, treedt zelfs bij 25% van de volwassen mannen op, maar problemen met de vruchtbaarheid nadien worden zelden waargenomen. Meningitis is de meest voorkomende complicatie bij kinderen en heeft een gunstige prognose.

Besmetting

Het bofvirus wordt doorgegeven via druppels (hoesten, nauw contact). Gezien de lange incubatieperiode, duurt het 2 tot 3 weken na besmetting vooraleer symptomen uitbreken. Bof is besmettelijk van enkele dagen vóór tot 5 dagen na het ontstaan van de parotiszwelling. Om besmetting te voorkomen of te beperken wordt gevraagd om thuis te blijven tijdens de periode waarin men besmettelijk is en goede hand- en hoesthygiëne toe te passen. Indien je in deze periode wenst deel te nemen aan een examen verzoeken we je een mondmasker te dragen of te vragen het examen in en andere ruimte te mogen afleggen. Vraag hiervoor een attest aan je huisarts.

Een herhalingsvaccin kan zinvol zijn voor wie in het verleden niet of niet volledig (2 dosissen) gevaccineerd werd. In principe word je als kind ingeënt tegen dikoor: enkele jaren geleden kwam de ziekte bijna niet meer voor in ons land. Maar nu is de bof terug van weggeweest, vooral jongvolwassenen blijken vatbaar. Mogelijke verklaringen zijn:
  • onvoldoende vaccinatie bij de doelgroep 
  • een afnemende werking van het vaccin na verloop van jaren 
  • of variaties in het virus dat bof veroorzaakt Behandeling 
Vermits het om een virale infectie gaat, heeft een behandeling met antibiotica geen zin. Rust en pijnstillers zijn de enige remedie, ook wat complicaties betreft.

Vermits bof sinds kort een meldingsplichtige ziekte is, is het raadzaam een huisarts te raadplegen.