Snelle herkenning en interventie levensbelangrijk bij beroerte

‣‣‣ Ga terug...
‣‣‣ Commune: Algemene Geneeskunde en Gezondheid

(Pub: 24 nov 2011) ‣ Source: www.uzgent.be

Naar aanleiding van de Werelddag van de Beroerte voert het Stroke Unitteam van het UZ Gent vandaag al tussen 8 en 16 uur een actie om de bewustwording en kennis over beroerte te vergroten. In het Shoppingcentrum Gent Zuid kunnen voorbijgangers informatie inwinnen over een snelle herkenning van symptomen, risicofactoren en aanpak van acute beroertes. Ter plaatse kan het team bij geïnteresseerden bepaalde risicofactoren zoals bloeddruk,
 
Grote nood aan preventie en acute aanpak
CVA is wereldwijd de tweede meest voorkomende doodsoorzaak en het is de belangrijkste oorzaak van langdurige invaliditeit. Elke 2 seconden wordt ergens ter wereld iemand getroffen door een acute beroerte of cerebrovasculair accident (CVA), een plotse verstoring van de doorbloeding van de hersenen waardoor een deel van het hersenweefsel beschadigd wordt. Elke 6 seconden sterft iemand wereldwijd ten gevolge van een beroerte of verandert de levenskwaliteit van iemand drastisch, met blijvende afhankelijkheid na een beroerte. Eén op de zes zal ooit door een beroerte worden getroffen.

In België worden jaarlijks bijna 20 000 mensen getroffen door een CVA. De gevolgen kunnen catastrofaal zijn: blijvende verlammingen, spraakstoornissen en vaak permanente hulpbehoevendheid tot gevolg. Een groot deel van de patiënten heeft te kampen met langdurige invaliditeit en verminderde zelfredzaamheid. In ons land vormt beroerte de tweede belangrijkste oorzaak van langdurige zorg en verblijf in een rust- en verzorgingstehuis. Door de steeds ouder wordende bevolking zal het aantal overlevenden met een beroerte alleen maar toenemen, tenzij er actie ondernomen wordt met betrekking tot preventie en acute aanpak.

Drie belangrijke boodschappen
1) Iedere minuut telt
Een beroerte is een medische urgentie en kan behandeld worden als ze tijdig wordt herkend. De uitkomst op lange termijn kan positief beïnvloed worden door een snelle aanpak. Sinds enkele jaren is er een acute medicamenteuze behandeling beschikbaar, waardoor de kans op een goed herstel en zelfredzaamheid toeneemt. Die behandeling moet wel binnen de 4,5 u na het optreden van de symptomen gestart worden. In België krijgt minder dan 2% van de personen na een CVA deze behandeling binnen die termijn.

Een snelle herkenning van de symptomen, zoals verlammingsverschijnselen ter hoogte van een lidmaat of het aangezicht en spraakproblemen, is dan ook essentieel. Op www.herkeneenberoerte.be kan men interactief nagaan hoe de symptomen van een beroerte te herkennen.

2) Een beroerte kan voorkomen worden
Het herkennen van persoonlijke risicofactoren is belangrijk: hoge bloeddruk (hypertensie), suikerziekte (diabetes), verhoogd cholesterol (hypercholesterolemie), gebrek aan lichaamsbeweging, overgewicht en ongezonde voeding, roken, overmatig alcoholgebruik. Een correcte aanpak van deze risicofactoren door een aangepaste levensstijl en eventuele medicatie kan het risico op een beroerte sterk doen dalen.

3) Een toegewijde aanpak zorgt voor een beter resultaat
Sinds enkele jaren beschikt de dienst Neurologie van het UZ Gent over een gespecialiseerde eenheid voor beroertezorg: de acute Stroke Unit. Hier worden patiënten in de acute fase na het ontstaan van een beroerte opgevangen. Een multidisciplinair team van artsen (neurologen, interventionele radiologen, cardiologen, revalidatieartsen), verpleegkundigen, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en sociale verpleegkundigen zorgen voor een nauwgezette diagnostiek, observatie en behandeling. Wanneer een beroertepatiënt in de acute fase verzorgd wordt in een dergelijke eenheid voor toegewijde beroertezorg, is de kans op overleven en een goed herstel groter.